Onvergoede zorg

Onvergoede zorg

Als je snel bij een ervaren professional op gesprek wilt, kies je voor Each One Teach One Holland. Bij mij geen tijdverslindende bureaucratie en wachttijden. Ik besteed mijn tijd liever aan kwalitatieve en persoonlijke zorg. Daarbij garandeer ik jouw privacy. 

Voordelen niet vergoede zorg

Er zijn verschillende redenen om geen gebruik te maken van de reguliere zorg:

  1. In Nederland duurt het ruim 3 maanden voordat je op gesprek kunt komen. Bij mij is dat gemiddeld 3 dagen, maar zeer regelmatig kun je morgen of overmorgen al op gesprek komen.
  2. In veel gevallen kan je in de reguliere zorg niet zelf kiezen voor wie jou begeleid. Bij een coach kan je die keuze wel maken. Je kiest bewust voor mij, omdat je merkt dat mijn werk bij jou resoneert. Daarmee sta je al drie punten voor.
  3. Veel cliënten voelen zich er niet prettig bij dat er informatie over hun psychologisch welbevinden gedeeld wordt met de zorgverzekeraar. Ik hoef niets te delen met huisarts of zorgverzekeraar.
  4. Andere cliënten hebben geen klinische stoornis, maar wel last van psychologische problematiek. Ik help je graag.
  5. De reguliere zorg is erop ingericht om specifieke thematieken te behandelen. Bij mij kunnen meerdere thema’s in één traject aangepakt worden. Geen afgekaderde hokjes, maar maatwerk.
  6. Na één intakegesprek, weet je al waar je aan toe bent.
  7. Je bepaalt zelf de duur, het nut en het doel van het traject.

Mogelijkheden vergoeding

Overweeg je privé om een coachtraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het mogelijke voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij je belastingaangifte, kan je ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan je je verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

  1. Je werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende of werkgever in hoeverre jouw organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De coaching en training van Each One Teach One Holland kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkeltraject, een re-integratietraject of counseling. De kans is dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.
  2. Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kan je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je hierover informeren door je accountant of belastingconsulent.
  3. Via het UWV — Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Het UWV kan een budget aan je beschikbaar stellen waarmee je je coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Als je je ziek hebt gemeld wordt er contact met je opgenomen vanuit de afdeling Sociaal Medische Zaken om afspraken met je te maken. Je kunt dit dan bespreekbaar maken. Zij kunnen je dan ook meer vertellen over wat er mogelijk is.
Open chat
1
Stuur een bericht.
Hallo, mijn naam is Anna.
Hoe kan ik je helpen?