Privacybeleid

Privacybeleid

Each One Teach One Holland

Each One Teach One Holland, gevestigd aan Eem 57, 3891 CS te Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anna van der Wal-Annema is de Functionaris Gegevensbescherming van Each One Teach One Holland. Zij is te bereiken via info@eoto.nl.

https://www.eoto.nl/ Eem 57, 3891 CS te Zeewolde 0616072060

Persoonsgegevens die wij verwerken

Each One Teach One Holland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Each One Teach One Holland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras
– godsdienst of levensovertuiging
– politieke voorkeur
– seksuele leven
– gezondheid
– strafrechtelijk verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Each One Teach One Holland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ter ondersteuning van de optimalisatie van het door jouw gekozen traject

Geautomatiseerde besluitvorming

Each One Teach One Holland neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Each One Teach One Holland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Each One Teach One Holland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

> Manier van bewaren: digitaal en analoog door middel van tekstuele documenten

> Reden Personalia: er is de mogelijkheid en reële kans dat je (binnen) een jaar na je eerste traject vervolgsessies of -traject wilt boeken. In dat geval gaan we verder waar we gebleven zijn en hiervoor zijn de gegevens van het eerste traject nodig.

Let op: je bent in geen enkel geval verplicht om je persoonsgegevens te delen. De gevolgen hiervan zijn wel dat je coachingstraject dan niet optimaal / zwaar verminderd in effectiviteit zal zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Each One Teach One Holland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld: digitaal door middel van NAW gegevens ten behoeve van accommodatie reservering (tijdelijk)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Each One Teach One Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Each One Teach One Holland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eoto.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Each One Teach One Holland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Each One Teach One Holland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eoto.nl.

Open chat
1
Stuur een bericht.
Hallo, mijn naam is Anna.
Hoe kan ik je helpen?